iPhone

1 min läsning

iPhone 5 – Nya A6 chipet

Den nya chipet ska vara dubbelt så snabbt som det i iPhone 4s

Det nya chipet är 22% mindre än A5 och ska vara ungefär dubbelt så snabbt på i princip allting