iOS

1 min läsning

IOS 6.0.2 släppt till iPhone 5 och iPad Mini

Uppdateringen är endast till iPhone 5 och iPad mini och den ska fixa buggar till de båda enheterna

Uppdateringen riktar sig främst till att fixa buggen som påverkat Wi-Fi på de båda enheterna. Du kan antingen hämta uppdatering trådlöst genom att gå in på inställningar – allmänt – programuppdatering eller hämta den via iTunes.