Guider

1 min läsning

Aktivera internetdelning genom Wi-Fi

Aktivera internetdelning genom Wi-Fi på iPhone 4 och senare.

För att aktivera interentdelning på din iPhone går du till: Inställningar > Allmänt > Nätverk > Internetdelning.

När det är klart ser du att aktivitetsfältet har blivit blått och det står internetdelning.

Internetdelning med iPhone 3GS och äldre

Iphone 3GS och äldre har inte stöd för internetdelning över WiFi utan där får man använda sig utav Bluetooth eller USB-sladden.

Gå till Inställningar > Allmänt > Nätverk > Internetdelning och aktivera internetdelning. Se till att  iTunes är installerat på datorn som ska ta emot internet.

Med bluetooth: Aktivera bluetooth på båda enheterna som ska användas. Parkoppla sedan enheterna och välj anslut till åtkomstpunkt från datorn (kan variera beroende på vilket OS).

Med USB: Koppla in enheten som du ska dela internet från in i datorn så dyker internetdelning upp.

Obs! I vissa fall måste du aktivera Internetdelning på nytt efter att du startat om telefonen.

Här ser du om din operatör har stöd för internetdelning